1416. 14. august.


Severinus, vikar for Odensebispen Jens (Ovesen (Jernskæg)), indvier altre til Maria Magdalene, Catharina, Nicolaus og Laurentius i Ellested kirke.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Anno domini mccccxvi. Severinus episcopus Tranqviliensis vicarius episcopi Otthoniensis Johannis in sacris ..... xix calendas septembris in Elvested[1] altaria Mariæ Magdalenæ Catharinæ, Nicholai et Lavrentii ..... dedicat.

b) Severinus dei et apostolicæ sedis gratia episcopus Tranquilliensis, vicarius in pontificalibus domini Joannis eadem gratia episcopi Othoniensis[2] , ad altaria Mariæ Magdalenæ et Catharinæ et Nicolai et Laurentii anno mcdxvi. in vigilia assumptionis Mariæ dedicat.

2. Othoniensis] Otthoniensis med det andet t udstreget, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.