1416. 14. august.


Fru Abel, enke efter Gert v. d. Herberge, kvitterer for modtagelsen af de 100 lybske mark, som hr. Reimer Sested skyldte hende.

I forlængelse heraf erklærer fru Abel hr. Erik (Segebodsen) Krummedige, hr. Otto Sested, hr. Lyder Storm, hr. Siverd Sested og hr. Otto v. d. Knape samt væbneren Siverd Limbek for kvit, ledig og løs, eftersom de havde stillet garanti for Reimer Sesteds lån.

Tekst efter A.

Tekst

Jk vrouwe Abele wandaghes Gherdes wyf van der Herberghe ghewezet hadde / bekenne vor al den ghennen de dussen breff zeen vnde horen lezen dat ik vpgheboret hebbe van her Reymer Sesteden vnde synen eruen hundert lubesche mark de he my schuldich was vnde late den vorbenomeden hern Reymer Sesteden vnde synen eruen leddich vnde l{oe}s vor de vorbenomeden hundert mark vnde syne borghen de dar vore louet hebben alze her Erike Krummedike her Otten Zesteden her Luder Storm hern Syuerd Zesteden her Otten van deme Knape riddere vnde Syuerd Leembeke knape vnde de breff dede gheuen was my vrouwe Abelen vorbenomed vnde mynen eruen van her Reymer Zesteden vnde synen eruen vppe de vorbenomeden hundert mark de is quid leddich vnde l{oe}s ♦

Des to tughe zo hebbe ik vrouwe Abele vorbenomed myn jnghezeghel henghet laten vor dussen breff de ghegheuen is na Godes bort dusent jar veerhundert iar dar na jn deme sosteynden iare in deme auende vnser leuen vrouwen der krutwyenghe ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.