1416. 23. august.


Væbnerne Peter og Hans Tramme erklærer, at de har solgt deres ejendom i landsbyen Husby (Skovby sogn, Arns herred), som tidligere beboedes af Reimer i Husby, med en årlig ydelse på seks hedebyskæpper ("heitschepel") rug og seks høns til Johannes Ghuse, præst i Slesvig, for 12 1/2 lybske mark, samt at den pågældende ejendom er blevet overdraget til Johannes Ghuse på Arns herredsting i Skovby.

Udtog efter Rep. l.l.

Tekst

Wy Peter Tramme unde Hans Tramme , knapen, hebben myt vulbort unser eruen vorkoft to rechteme eruekope unde vorschotet up deme dynghen to Arndes herde to Schuby unse ghut an deme dorpe to Husby, dar up ghewonet hadde Reymer to Husbu , dat to jarliker rente gheuen mach 6 heitschepel rogghen unde zes honre[1] , deme her Johannne Ghuse kerkheren der kerken der hilleghen deualdigheit to Sleswic, vor drutteynde halue lubesche mark, de he uns betalet heft, unde vorbynden uns darto, dar wy her Johanne dat ghut untfryen wyllen van allerleye ansprake.

Dyt loue wy unde vor uns Busch Stubbestorp , Erik Bundison unde Yuen Asgudson to Suluerstedede myt ener sameden hant stede unde vast to holdende.

Unse ingheseghele myt den ingheseghelen unser medelouer.

Ghegheuen unde gheschreuen an sunte Bartolomeus avende des hilleghen aposteles.

1. honre] Rep. l.l. læser houre, hvilket antagelig er en fejl, omend det kan forstås som "seks (skæpper) havre".

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.