1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Olof Andersson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Olof Anderssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guths nathe Danmarks Sueriges Norges Wendes oc Godes konyng oc hertugh j Pomeren helsæ alla the som thetta breff høra eller see kerlege meth guth oc wore nathe oc kungøre at fore troskap oc thieniste som thenne breffuisere os elskeligh Olaff Andersson righet oc oss her til trolege giort hauer oc oss oc wore kæra husfru drotning Philippe etc. / oc wor fatherbrodhers hertugh . Buggislafs æchta son vm v[y] jcke selue barn effter oss lade en her efter trolege gøra skal bothe jnnæn lands oc wden lands huor vy thet aff hano[m] haue vele suo lenge han leuere [1]

Tha ha[u]a vy vnt oc giue[n] honom oc hans æchta afkoma til ew[ic]h tidh . frih[et] oc frelse vppa alt hans fedherne ok hans møtherne oc vm han noget gotz køft hauer som frelse [war] t[il] foren [me]th suo dant skel at han oc hans æchta afkome scole jcke afhenda eller selia thet gotz fran kronen suo at [kronen o]k konungen mister syn thie[ni]ste ther aff / ♦ Ok skal han eller hans æchta afkomma enc[h]te bonda gotz [køpa eller erwa] vnder sik suo at kronen myster syn skat ok andra rethzell ther aff ♦

Thy forbiuthe vy a[lla] wore foghe[de æm]b[i]zmen ok all[a] andra honom [e]ller hans æchta afkom[e] her wdj at hindra eller wfor[rætæ j] nogra made vnder wore wreth[e ok] konunglege hefnd ♦

Datum Fl[ensburg] anno domini mcdo sextodecimo die beati Egidii abbatis nostro sub secreto presentibus [apposito] inpendenti ♦

1. leuere ] vel fejl for leuer .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.