1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Jösse Mörk for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Jösse Mörks fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Wii Eric medh gudz nathæ Danmarkx Sweriges Norges Wendes oc Godes koning oc hertugh i Pomeren helse alle the som thettæ breff see æller høre kerlicæ medh gudh oc wor nathæ / oc kungøre at fore troscap oc thiænistæ som thenne breffwisere Iøssæ Mørk righene oc oss her till trolicæ giord hauer / oc oss oc wor kære husfruwæ drotning Philippæ etc. / oc wor fatherbrothers hertugh Buggislaffs søn vm wy ecke sielue barn effter oss lade her effter trolicæ gøre scall bothæ innen landz oc vden hwar wy thet aff hanom haue wele / swa lengæ han leuer / ♦

Tha vnne wi oc giuæ hanom oc hans æchtæ affkommæ till ewich tiidh friheet oc frælsæ vppa hans fæthernæ oc møthernæ / oc vm han noget gotz køpt hauer / som frælsæ wor tilforen medh suodant skell / at han oc hans æktæ affkømæ skule ecke affhænde æller sælghæ thet gotz fran kronen sua at kronen oc koningen mester syn thiæniste ther aff / ♦ Ok scall han æller hans æktæ affkommæ enge bonde gotz køpæ æller ærwæ / sua at kronen mester syn scat oc andre retzle ther aff thet gotz / ♦

Thy forbiwthæ wy alle foghede oc æmbitzmæn / oc alle andre / ee hwa the hælst ære fornemfde Iøsse Mørk æller hans echtæ affkommæ her vti athindre æller wforrættæ i nogre made vnder wor wrethæ oc koninglicæ hæffnd / ♦

Datum Flensborgh anno domini mcdsextodecimo die beati Egidii abbatis nostro sub secreto presentibus apposito in pendenti ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.