1416. 1. september. Flensborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder frelsebrev for Peter Bengtsson for tjenester gjort for riget, kong Erik selv, dronning Filippa og Eriks fætter og designerede efterfølger Bugislav. Således skal Peter Bengtssons fædrene og mødrene arvegods såvel som skattefrit gods, han måtte have købt, være frelst; dog må han selv og hans arvinger ikke sælge dette gods, således at kronen mister sin tjeneste deraf, og han og hans arvinger må ikke erhverve bondegods, således at kronen mister sin indtægt heraf.

Tekst

Wij Erich medh Gudz nådhe Dannemarkz, Sweriges, Norriges, Wendes och Gothes konung, hertug i Pomeren, helse alle, som thetta breff se eller höra, kärlika medh Gudh och wår nådhe ok kungöre at för trooskap och tiäniste, som thenna brefföra[re] oss elskelige Pelle Benchtson (etc. = DD 1416. 1. sep., nr. 14160901004, dog naturligvis med undtagelse af navnet, Gudhmund Arwidsson) ♦

Datum Flensborg anno Domini mcdsextodecimo, die beati Egidii abbatis, nostro sub secreto presentibus apposito[1] inpendenti ♦

1. apposito] apponendo, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.