[1416.] 8. september. Holbek (Nordfriesland)


Kong Erik opsiger grev Henrik den ældre af Holsten den med ham sluttede overenskomst, da han har hjulpet til at gøre kongens folk i Slesvig skade.

Tekst efter A

Tekst

Wy Erik . myt godes gnaden der Ryke Dennemarken . Sweden Norwegen der Wenden unde der Gotten koningh unde hertoghe to Pommern d{ou}n iw witlick greue Hinrik de oldere to Holsten dat wÿ des iw nicht bel{ou}veden hadden dat gi vnsen scolden hebben beschedighen helpen myd r{ou}ve unde myd brande in unsen lande alse in dem hertigdohme to Sleswik dar wÿ godes recht to hebben vnde vns myd rechte to gerichtet ÿs alse id zik van rechte boret ♦

Dat gi vns dogh gedaen hebben bynnen ener vorword vnde bynnen sunderghern l{ov}ven dar wÿ myd iw ane zeten dat uns dogh ge scheen ÿs van iuw wedder ere unde wedder recht alse wÿ menen ♦ Dat wÿ claghen vnde witlik doͤn willen heren steden unde . allen bedder{ve}en luden beth also langhe dat vns ere vnde recht van iuw dar umme wedder varet vnde willen uns beth tieghen iuw vorwahren wen gi iuw tieghen uns ghedan hebben unde seggen iuw de vorworde up de wÿ mẏd iuw hadden dar vmme dat gi uns dit ged{ae}n hebben unde dat gi iuweme vedderen behulplik zin wolden vns myt unrechte unde willen unse ere iegen vorwaret hebben oft wÿ edder de unsen iuw edder den iuwen wad deden ♦

Scriptum to Holbeck in unser leůen frouwen dage under unsem ingesegel dat to unser drosten ambte horet wente wÿ unser secretum nů nicht by uns hebben dat wÿ to ruggeward hebben drukken laten an dessen breff.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde konge af rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, gør vitterligt for jer, grev Henrik den Ældre af Holsten, at vi ikke er kommet indgået overenskomst med jer af den grund, at I skulle hjælpe med at beskadige vore folk med rov og brand i vores lande, nemlig hertugdømmet Slesvig, til hvilket vi har Guds ret, og hvilket vi er blevet tildømt på retmæssig vis, som det sømmer sig.

Det har I ikke desto mindre forvoldt os dette inden for særlige løfter og en våbenstilstand, som vi sad i sammen med jer, hvilket er blevet forvoldt af jer imod ære og ret, sådan som vi mener. Dette påklager vi og vil gøre det vitterligt for herrer, byer og alle hæderlige folk, indtil ære og ret angående dette vederfares os fra jer, og vi vil envidere vi tage vare på vor ære, så snart I har handlet imod os. Og vi opsiger jer den våbenstilstand, vi havde med jer, fordi I inden for denne har handlet sådan imod os, og fordi I ville være jeres slægtninge behjælpelig til uret imod os; og vi vil have vores ære i behold, hvis vi eller vore folk gør noget imod jder eller jeres folk.

Skrevet i Holbek på vor kære frues dag under vort segl, som tilhører vor drosts embede, eftersom vi nu ikke har vort sekret hos os. Vi har ladet det trykke bag på dette brev.