1416. 16. september. Varde sysselting


Tingsvidne af Varde sysselting, at fru Katerine, Niels Tagesens enke, har skødet sin gård i Sædden i Guldager sogn til Ribe domkapitel for afholdelse af sin årtid.

Tekst efter A, lakuner udfyldt efter O. Nielsen, Om Sysselinddelingen l.c

Tekst

Universis presencia visuris seu audituris Esgerus Ubbissøn advocatus placiti communis Warthsysæl Olavus Petri presbiter . Nicolaus Thome Cristiernus Petri armigeri Jacobus Johannis proconsul . Ivarus Nicolai Roo Ivari villani in Warth et Ivarus Esgeri . bundo in Østerhæreth salutem in domino . ♦

Noverint universi presentes et futuri . quod sub anno domini m°cdxvi° . proxima quarta feria post festum exaltationis sancte crucis in placito communi Warthsysæl personaliter constituta coram nobis et quampluribus aliis fidedignis . honesta matrona domina Katerina relicta Nicolai Tag[esen] [ho]norabili domino Jacobo Ivari cantori Ripensi nomine et ex parte capituli Ripensis curiam suam [in] parochia Gulager in villa Sedæn in qua Gunn [er] Jenssøn residet cum omni jure quod sibi in ead[em compe]tit ac singulis ejus attinenciis nil excep[to ad] anniversarium suum cum missis et vigiliis [sicut] moris est post mortem ejus annuatim celebr[an]dum libere scotavit assignavit et omnino appropriavit perpetuo possidendam . hoc tamen adjecto quod curiam ipsam sub sua ordinacione libere quamdiu ipsa vixerit habeat et post mortem ipsius capitulo Ripensi ut premissum est . libere cedat sine reclamacione cujuscunque . ♦

Hec coram nobis sic acta vidimus et audivimus et in verbo veritatis protestamur . ♦

Datum et actum anno die et loco supradictis nostris sub sigillis in testimonium premissorum ♦

Oversættelse

Esger Ubbesen, foged på Varde sysselting, Oluf Pedersen, præst, Niels Thomsen, Kristiern Pedersen, væbnere, Jakob Jensen, rådmand, Ivar Nielsen, Ro Iversen, bymænd i Varde, og Ivar Esgersen, bonde i Østerherred, til alle der ser eller hører nærværende brev, hilsen i Herren.

Alle nulevende og kommende skal vide, at i det Herrens år 1416, onsdag efter festen for det hellige kors' opløftelse fremstod den hæderværdige kvinde fru Katerine, Niels Tagesens enke, personligt for os og flere andre troværdige mænd på Varde sysselting og skødede frit, overdrog og hjemlede fuldt ud til den hæderværdige hr. Jakob Iversen, kantor i Ribe, som repræsentant for Ribe domkapitel og i dets navn, sin gård i Guldager sogn i landsbyen Sædden, i hvilken Gunner Jensen bor, med al den ret, der tilkommer hende i den, og hver eneste af dens tilliggender, intet undtaget, til at besidde med evig ret for at holde hendes årtid med messer og vigilier, som sædvanen er, hvert år efter hendes død; dog med den tilføjelse, at hun skal have fri rådighed over denne gård, så længe hun lever, og efter hendes død skal den, som lovet, frit tilfalde Ribe domkapitel uden indsigelse fra nogen.

At dette således er forhandlet for os, har vi set og hørt og bevidner det med sandfærdige ord.

Givet og handlet ovennævnte år dag og sted under vore segl til vidnesbyrd om de førnævnte ting.