[før 1416. 21. september].


Katrine Jenskone pantsætter med samtykke fra sin datter Alike Erlands sin gård i Ribe til kannik Jens Pedersen for 40 mark lødigt sølv.

Tekst efter A. lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

[ ..... henne(?) ..... sinne(?) thold braud ..... nytelight waræth ..... ][1] Alekke [Er]lands [thæ]n samæ [ ..... saudt ..... næy][2] och for thy gik sælff til Rib[æ ..... ]th[3] thæn ga[rth] som i Ribæ ær seth och wanæ och sa giorth[e ..... ]y[4] thing ther æfftær panæ mine weynæ thogh kom engen [.....]dæ[5] æller fræmmethe til mich ther min garth wildæ købæ elle[r ..... ][6] her Jens Pætherssøn canik i Ribæ fare min nøthørfft skild at han [.....][7] nnyng pane min garth tha læthe han mich faræ g[u ..... ]rtiwe[8] mark lødhegt sølff fare hwilke fyrtiwe mark lød[.....][9] til forwaring pantsæt min garth i Ribæ . hwilken han[.....][10] inen boo met sadane made at han scal biggæ och hiælpæ garthen æfftær sin macht och nar jech eller mine sannæ aruingæ thæn garth løsæ wilæ tha sculæ wi betale forde her Jens Pætherssøn the fyrtiwe mark lødeght sølff æfftær hans welye och nøwe och betale hannum [11] foræ alle thæn bigning ther han panæ thæn forde garth bigger æfftær firæ g[.....][12] mæntz siælsæ och thykke a bægge ware weghnæ [.....][13] vden alle swigh gental[.....][14] ræthe och argh[.....][15] then [.....][16] til widn[esbyr ..... ][17]

1. [ ..... henne(?) ..... sinne(?) thold braud ..... nytelight waræth ..... ]] lakune i A af uvist omfang, men omfattende flere linjer, delvist udfyldt efter Aa. 2. [ ..... saudt ..... næy]] lakune i A til linjeslut, med plads til ca. 42 bogstaver, delvist udfyldt efter Aa. 3. [æ ..... ]th] lakune med plads til ca. 20 bogstaver i A, delvist udfyldt efter Aa. 4. [e ..... ]y] lakune med plads til 16-17 bogstaver i A, delvist udfyldt efter Aa. 5. [.....]dæ] lakune med plads til 14-15 bogstaver i A og Aa. 6. [r ..... ]] lakune med plads til 16-17 bogstaver i A, delvist udfyldt efter Aa. 7. [.....]] lakune med plads til 19-20 bogstaver i A og Aa. 8. [u ..... ]rtiwe] lakune med plads til ca. 20 bogstaver i A, delvist udfyldt efter Aa. 9. [.....]] lakune på ca. 20 bogstaver i A og Aa. 10. [.....]] lakune på ca. 8 bogstaver i A og Aa. 11. hannum ] måske skal der læses hanum i A. 12. [.....]] lakune på ca. 4 bogstaver i A og Aa. 13. [.....]] lakune på ca. 4 bogstaver i A og Aa. 14. [.....]] lakune til linjeslut i A og Aa, med plads til ca. 8 bogstaver. 15. [.....]] lakune med plads til 17-18 bogstaver i A og Aa. 16. [.....]] lakune i A og Aa til linjeslut, med plads til ca. 31 bogstaver. 17. [esbyr ..... ]] lakune af uvist omfang i A, delvist udfyldt efter Aa.

Oversættelse

( ... ) Alike Erlands den samme ( ... ) sagt ( ... ) og derfor gik selv til Ribe ( ... ) den gård, som er sædvane i Ribe og således gjorde ( ... ) ting derefter på mine vegne, dog kom ingen ( ... ) fremmede til mig, der min gård ville købe eller ( ... ) hr. Jens Pedersen, kannik i Ribe, for mit behovs skyld, at han ( ... ) penninge på min gård, da lånte han mig for ( ... ) fyrretyve mark lødigt sølv, for hvilke fyrretyve mark lødigt sølv ( ... ) til forvaring pantsat min gård i Ribe, hvilken ( ... ) bor i, med sådanne vilkår, at han skal bygge og vedligeholde gården efter sin evne, og når jeg eller mine sande arvinger vil indløse gården, da skal vi vi betale førnævnte hr. Jens Pedersen de fyrretyve mark lødigt sølv efter hans vilje og nøje og betale ham for alt det arbejde han lader udføre på den førnævnte gård, efter fire gode mænds udtalelse og vurdering på vore begges vegne ( ... ) uden al svig, modsigelse ( ... ) frygt og arge--- ( ... ) til vidnesbyrd ( ... ).[A]

A. Det har ikke ikke været muligt at oversætte hele den overleverede tekst..