[Efter 1416. 27. september]..


Vidisse af tre breve af kong Erik 7. af Pommern om gods i Grimstrup og Kyse samt om undergivne.

Tekst efter reg. Det vidimerede brev om Kyse er trykt DD 1416. 27. sep., nr. 14160927001.

Tekst

Trende kong Erickis breffue om Grimstorpe[a] och Kiuffse goedz[b] i itt breff indførtt och om worttnede.[c]

1416. ♦

a. Grimstorpe] Kendes ikke.. b. Kiuffse goedz] DD 1416. 27. sep., nr. 14160927001.. c. om worttnede.] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.