1416. 30. september.


Alard Zarnin skøder Arild Klementsen, kantor i København, en grund i Saltboderne i Skt. Peders sogn i København.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ mæn, thettæ breff see aller høræ læsæ, helser [.....] [1] meth guth. ♦

Kungør jæch allæ mæn so wæl the nw [.....] [2] saalt, meth min husfrwes gothæ wiliæ Mettæ , een hetherlig [.....] [3] Clemetssøn , cantor i Køpnæhafn, een grund liggendis [.....] [4] i sanctæ Pæthers sogn, for tolff løthig marc, hwilke han hauer betalet [.....] [5] , so ath megh nøgher i allæ madæ, oc skøder oc antworther [.....] [6] till ewinnelighe æye, hwilken grund min husfrwes førmeer husbonde [.....] [7] Smyth , hwes syæl guth hauæ, lowlighæ køptæ aff Jens Olafsøn ther aff [.....] [8] , oc gaff hennæ meth anneth gotz till gengiald for sit fæthernæ gotz. ♦

Fremdeles [.....] [9] jægh megh till och minæ arwingæ meth thettæ myt opnæ breff fornefndæ her [.....] [10] Clemetssøn oc hans arwingæ then fornefndæ grund at heemlæ oc at frii for hwers mantz tiltalæ efter lantz lagh. ♦

Til hwes things widneburd hauer jægh hænkt myt jnciglæ for thettæ breff meth gothæ mentz jnciglæ, som ær, Jens Olaffsøns aff wapn, Ingwar Andersøns , oc Aghæ Rafns , rathmen i Roskildæ. ♦

Giuæth vnder wors herræ aar thusendæ aar firæ hunderth aar pa thet siæxtændæ, then othensdagh næst efter sanctæ Michels dagh. ♦

1. [.....] ] Her er med otte prikker markeret en lakune i A, Aa. 2. [.....] ] Her er med elleve prikker markeret en lakune i A, Aa. 3. [.....] ] Her er med syv prikker markeret en lakune i A, Aa. 4. [.....] ] Her er med syv prikker markeret en lakune i A, Aa. 5. [.....] ] Her er med fire prikker markeret en lakune i A, Aa. 6. [.....] ] Her er med fire prikker markeret en lakune i A, Aa. 7. [.....] ] Her er med tre prikker markeret en lakune i A, Aa. 8. [.....] ] Her er med tre prikker markeret en lakune i A, Aa. 9. [.....] ] Her er med fire prikker markeret en lakune i A, Aa. 10. [.....] ] Her er med tre prikker markeret en lakune i A, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster