1416. 30. september.


Biskop Peder Lykke af Ribe og abbed Niels Klementsen af Sorø mageskifter dele af biskoppens private gods og klosterets gods på Sjælland.

Tekst efter Aa.

Tekst

Anno 1416 crastino Michaelis archangeli gloriosi Petrus dei gratia episcopus Ripensis ♦

<Noverint universi> nos quadam commutatione bonorum infrascriptorum cum religiosis viris et venerabilibus videlicet fratre Nicolao abbate Sorensi et toto conventu ibidem in hunc modum contraxisse ♦

Omnia bona mea i Salttofte in Mærløseherret videlicet curiam principalem quam inhabitat Olaus Johannis et curiam dictam Egegardh et curiam quam inhabitat Petrus Foget et curiam quam inhabitat Boecius Pauli cum eorum inquilinis item omnia bona mea in Eigby in Valtbirgherret scilicet tres curias cum omnibus bonorum pertinenciis agris pratis, silvis pascuis, piscaturis perpetuo <monasterio> dimittimus libere possidenda : ♦

In recompensam <bonorum suprascriptorum> dominus frater Nicolaus abbas Sorensis <et totus conventus ibidem>[1] bona omnia quos habent in Solberg in Løveherret <nobis dimittunt>[2]

<Sigillum meum presentibus est appensum una> cum sigillis nobilium virorum domini Nicolai Bilde archidiaconi Roschildensis Benedicti Billde armigeri fratrum meorum dilectorum et Nicolai Bylde de Haldeloue armigeri patruelis nostri ♦

1. <et totus conventus ibidem>] etcetera, Aa. 2. <nobis dimittunt>] etcetera, Aa.

Oversættelse

I år 1416, dagen efter den glorværdige ærkeengel Mikaels dag; Peder, af Guds nåde biskop af Ribe,

Alle skal vide, at vi har indgået en aftale med de ærværdige mænd og munke, nemlig broder Niels, abbed i Sorø, og hele konventet sammesteds, i form af et mageskifte af det nedennævnte gods på denne måde:

Vi overdrager klosteret alt mit gods i Saltofte i Merløse herred, nemlig den hovedgård, som Oluf Jensen bebor, den gård, der kaldes Egegård, og gården, som Peder Foged bebor, og gården, som Bo Poulsen bebor, samt deres gårdsæder; ligeledes alt mit gods i Ejby i Volborg herred, nemlig tre gårde med alt dertil hørende gods: marker, enge, skove, græsgange og fiskevand til evigt at besidde frit.

Til erstatning for det ovennævnte gods overdrager hr. broder Niels, abbed i Sorø, og hele konventet sammesteds, os alt det gods, som de har i Solbjerg i Løve herred.

Mit segl er hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de ædle mænd, hr. Niels Bille, ærkedegn i Roskilde, og Bent Bille, væbner, mine kære brødre, samt Niels Bille af Hallelev, væbner, vor farbroder.