1416. 9. oktober. Ystad


Hans Hampelman erklærer, at hr. Thomas i Ystad på kong Erik 7. af Pommerns vegne har givet ham fuld erstatning, nemlig 90 lybske mark, for hans andel af det gods, som var blevet frataget lybske borgere i Ystad.

Tekst efter A.

Tekst

Allen den ghennen de dussen breff seen adder horen . do ich Hans Hampelman witlik dat ich hebbe vpgheboret an goder betalinge vnde to vuller noghe . van her Thomas to Ystede . x . lubesche march myn wan hundert van myn here koning Eriks wæghen . vor dat goot dat my ghenomen wart . vppe de tiit do der Lubecher goot wart ghenomen to Vstede ♦

Wor vmme so late ich den vorbenomeden mynen ghenedighen heren koning Erik vnde syne nakomere qwit vnde orsaghe in aller mate vor de sulue . x . lubesche march vnde hundert . vnde binde ich my to vnde myne erfnamen vppe vnsser gode truwe nymant vm dat vorgheskreuene gelt meer to manende in jengherleye wiis . dar vmme dat dat my to danke betalet is ♦

In cujus evidenciam firmiorem sigillum meum vna cum sigillis virorum discretorum videlicet Johannis Skytte advocati Jone Broderi Mathie Johannis proconsulum Ystadensium necnon Hermanni Wæther et Johannis Kok civium ibidem duxi appendendum ♦

Datum in prenominata villa Ysteth anno Domini mo cdo decimo sexto die beati Dyonisii martiris \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.