1416. 25. oktober. Lauenburg


Hertug Erich af Sachsen-Lauenburg skriver til rådssendebudene, som er forsamlet i Rostock.

Tekst efter Hanserec

Tekst

Unsen guden willen unde vruntliken grot vorscreven.

Ersamen guden vrundes. Alse gii villichte wol irvaren hebben umme tweydracht unde veyde, de ze is twischen den Holstenheren unde uns, do wii jw weten, wo de durchluchtigeste vorste unde here, her Erik, koning to Dennemarken etc., use leve here, uns geesschet unde ghemanet hefft, to syner veyde twisschen <en unde> den erbenomeden Holsten bii syner hulpe to blivende, alse wii sin rad unde sin getruwe sint, bii unser loffte. Unde wii ok groten schaden van den erbenomeden Holsten genomen hebben er der veyde, bynnen guder velicheit; dat wii vele beclaget hebben bii unsen heren unde vrundes, sundergen den erliken steden Lubeke, Hamborch unde Luneborge, de over uns scholen vulmechtich wesen, wes en unde unsem rade recht effte gelymp dunket to wesende, to nemende unde to ghevende an dessen saken; dat uns nicht weddervaren kan van dessen ergescreven Holsten unde nemendes dat to neten mochten etc.. Bidde wii hochliken mit vlite, ifft wii juwer hir kunden an gheneten, gii unde use rad scholen user to eren, to redelicheid, to rechte, <to> vruntscop unde to daghen over vulmechtich wesen bii dessen ergenomeden Holsten; ifft uns gelik van en beschen mochte, unde dat vor uns beden willen, wille wii gerne an sodanne effte mer saken umme jw vorschulden na alle usem vormogen. Wii bevelen jw Gode.

Screven to Louenborch des sondages vor Symonis unde Jude dage under unsem secret. Bidden<de> des juwe vruntlike bescreven antworde etc..

Oversættelse

Vor gode vilje og venlige hilsen forudskikket.

Hæderværdige gode venner. Eftesom I måske har fået erfaret den tvedragt og fejde, som er mellem de holstenske herrer og os, i erfaring, meddeler vi jer, at den strålende fyrste og herre, hr. Erik, konge af Danmark etc., vor kære herre, har krævet og påmindet os om at blive ved at hjælpe ham i fejden mellem ham og de førnævnte holstenske herrer, i overensstemmelse med vort løfte, eftersom vi er hans råd og trofaste mænd. Og vi har også lidt stor skade på grund af de førnævnte holstenske herrer inden fejden, endda i en fredsperiode; det har vi klaget meget over hos vore herrer og venner, i særdeleshed hos de hæderværdige stæder Lübeck, Hamburg og Lüneburg, som skal være os fuldmægtige til det, som synes dem og vort råd at være ret at gøre og lade i disse sager; retten kan ikke vederfares os af disse holstenere, og intet kan vi nyde fra dem; vi beder højligen med flid om, at I og vort råd, om vi kunne gøre brug af jer i den forbindelse, så skal være os fuldmægtige til ære, redelighed, ret, venskab og i al tid hos disse førnævnte holstenske herrer; hvis der for os kunne ske billighed fra holstenerne, og vil I bede for denne på vores vegne, da vil vi gerne gøre gengæld over for jer i sådanne eller flere sager efter al vor formåen. Vi befaler jer i Gud.

Skrevet i Lauenburg om søndagen før Simons og Judas' dag under vort sekret, idet vi udbeder os jeres venlige svar på skrift etc..