1416. 3. november. Vordingborg


Jens Nielsen, rådmand i Slagelse, Lydeke Lyneborg, borger i Slagelse, Hans Svanehals og Johan v. Weyen, borgere i Skælskør, Klaus Brun, købmand fra Skælskør samt Ludwig Lohse, købmand fra Danzig, udsteder kvittering til kong Erik 7. af Pommern for dennes betaling for 44½ tønder sild, seks skilling grot pr. tønde.

Det samlede beløb på i alt 147 lybske mark og 7 skilling lybsk har de modtaget af Jens Jakobsen på kong Eriks vegne.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jenes Niclessone ratman to Slaghlos vnde Ludeke Luneborgh borghere dar sulues Hannes Swanehals vnde Johan van Weyen borghere to Skelschøør / Claues Brwn en kopman van Skelschøør vnde Lodwik Lose van Dantzik . bekennen vnde betughen openbare jn dessem vnsen openen breue . dat de hogheborne vorste vnde edele here her Erik van Godes gnaden der Denen Sweden Norweghen der Wenden vnde der Goten konyng vnde hertughen to Pomeren vnse gnedighe here heft na vnser gude willen vnde begherunge desse naghescreuenen hering vns aff ghekoft vnde van isleker van vns also vele alse hyr na volghet ♦

Erst van my vorscreuenen Jenes Niclessone twelff tunnen heringes ♦

Item van my Ludeke Luneborgh sos tunnen heringes ♦

Item van my Hannes Swanehals vif tunnen heringes ♦

Item van my Johan van Weyen viftehalff tunnen heringes ♦

Item van my Claues Brwn achte tunnen heringes ♦

Vnde van my Lodwik Lose neghhene tunnen heringes ♦

Vnde desse vorscreuenen heringes also to hope ys verdehalff last vnde druddehalff tunnen heringes heft vns Jenes Jacobssone van vorbenomed vnses gnedighen heres weghene vullekomeliken na vnser wille vnde noghe betalet alse ses skiling grot vor islik tunne heringes alse de hering hyr nw meenliken ghelt ♦

De summa vor all[1] de hering lopt vppe hundert vertich vnde s{oe}uen lubische marc vnde sosse skilinge lubische / ♦

Vnde na deme dat wy desse vorscreuene betalinge lefliken vnde wol wntvangen vnde opbøret hebben so late wy vorscreuen vnse leue gnedighe here quit vnde los vor dyt vorscreuene ghelt vnde de heringe vnde dancke syner gnade guder betalinge ♦

Des to merer bewaringe hebbe wy vorbenomed Jenes Niclessone Hans Swanehals vnde Johan van Weyen vnde Claues Brwn vnse jngeseghele myt wyllen vnde witscop vore dyt breff gehengit laten de wy altosamene bruken jn dessen werfue ♦

Datum Worthingborgh anno Domini millesimo quadringentesimo decimo sexto in crastino commemoracionis animarum ♦

1. all] tilføjet over linjen i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.