1416. 6. november.


Niels Mogensen erklærer ikke at have kendskab til, at Jeppe Krage har skødet sit gods i Gerlev til (Jens Jensen) Sosadel bortset fra en øre skyldjord og nogle penninge i skyld.

Tekst efter A.

Tekst

Jech Niels Mowenssøn aff Grydorpp hel[ser] allæ men som thettæ breff høre aller see ewinnelighe meth wor herre ♦ Jech kuungiører thet allemen at jech aldri hørthe [a]ller saa aller nærwærende wor at Jæiepp Kraghe noghen tiid skyøttæ So[s]athel sit goodz j G[e]erløff meer en een øræ skyld jorthe och nognæ penninghe skyld ther til ♦

Thet windner jech meth thet[tæ] mit breff [sc]reuet wnder mit jnsile wnder wor herr[i]s aar thusende firæhundreth pa thet siexstende then fredagh fore sancte Mortens dagh ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.