1416.. Riga


Rådet i Riga skriver til rådet i Dorpat.

I anledning af et ved Bornholm strandet skib omtales de privilegier, som kong Erik 7. af Pommern tidligere har givet Riga med hensyn til skibbrud.

Tekst

Ersamen leven heren und vrunde.

Als wi juwe ersamheit gescreven hebben van deme gebleven schepe, schipher Hinrik van Munster , under Bornholm, so vinden wi hiir bi uns ein privilegium, dat de koning van Danemarken, koning Erik , in langen vorledenen liden alleenen de borger unser stat mede begiftiget heft, alse mit vrigheit alles schipbrokes jergende wor in sinen grenzen, welches privilegium wi nicht vordechtich weren, do wi ju und den heren van Revele screven van dessem vorgescreven geblevenen schepe.

Wille juwe wiisheit umme seen, oft gi des gelik jenege privilegia vinden, de den juwen in dessen saken profitlik mogen wesen, und dar mede juwen sunderliken boden ut senden mit den unsen, dunket uns nutte sin.

Kone wi wes gudes vurder denne dar to don, dar wille denne gudwillich wesen to donde, wes wi konen, und wi bidden juwe ersamicheit, dit vort to scrivende den heren to Revele sunder sument.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.