1416.


Knud Henriksen (Gyldenstierne) erklærer, at han ikke har nogen rettighed i Salten Langsø uden abbeden af Voer klosters samtykke og vilje.

Tekst efter reg.

Tekst

Knud Henrichsenns ridder bekendelsse breff att haffue ingen rettighedt i Salten Langsiøe, vdenn medt abbedens aff Worclosters minde och wilge, ♦

Daterit, mcdxvj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.