1416.


Tingsvidne om lovlig varsling af indløsning af en pantsat gård i Vinding.

Tekst efter reg.

Tekst

Wedne att der louligh er kyndt løssningh paa enn gaard i Windingh, och eschidt abbedens breff och beuissningh i rette, om nogen haffde guld och penninge, adt løsse samme gaard medt, ♦

Daterit 1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.