1416..


Fru Marine Pallesdatters skøde- og gavebrev på alt sit gods i Djurs Sønderherred, nemlig Bugtrupgård i Kolind sogn, al sin ret i Hasselmark (Nødager sogn) og Hakkebøgeskov (Hoed sogn) samt en gård i Revn i Vejlby sogn.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Marine Pallisdatters skiøde och gaffue breff epter hendis dødt paa aldt hendis godtz i Synderherridt, Buckedrop gaard y Kollinghsogenn, thisligiste aldt hendis rettighet i Hassellmarck och Hackebøgeschouff, och en gaard vdj Raffne liggendis vdj Wedelby sogenn, ♦

Daterit, mcdxvi ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.