1416 el. 1466.


Et skødebrev på det gods i Vedslet, hvori Jens Mikkelsen i Grumstrup havde opnået lovhævd på den ret, som fru Malene havde arvet efter sine forældre.

Tekst efter B-reg.

Tekst

Et schiøde breff[1] paa pergamendte som Jens Mickelssen i Gromstrup haffuer indwort med laugheffd ald den rettighedt som frue Madlenne haffde effter hindes foreldre[2] i Wetzslet, ♦

1416[3] ,. ♦

1. schiøde breff] B-reg.schøde A-reg. 2. hindes foreldre] B-reg.sine døde foreldre A-reg. 3. 1416] B-reg.Anno 1466 A-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.