1416. Viborg landsting


Vidisse af Viborg landsting af tre breve om fiskegårde i Sønderå, Rinds herred, og deres tilhørsforhold til Skals kirke.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item bispenn aff Viboriig och flere guode menndz vidisse om threnne breffue om fiskerij till Skalss kircke ♦

Aar etcetera mcdxvj ♦

b):

En vidisse aff landz ting paa latin effther nogen gamell breffue lydindis paa fiskegarde j Synderaa att høre till Skals kircke, item en anden liudindis paa en fiskegard som kaldis Kirckegard j Synderaa ligindis med mere ♦

Datum mcdxvj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.