1416..


Vidisse af et brev af kong Erik 7. af Pommern om de kongelige rettigheder over gods i Grimstrup og andetsteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse aff kong Erickis breff[a] om ald kongelig høyhed aff Grimstorp goedz och andett goedz etcetera ♦

1416. ♦

a. kong Erickis breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.