1416..


Jens Pedersen (Kjeldstrup-slægten) erklærer, at Antvorskov kloster har fyldestgjort ham for det gods i Kelstrup, som Peder Jakobsen havde i pant af klostret.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne Jenns Pierssenn [a] bekiennder sig fyllest at haffue fanngit af closter for det guodtz som Peder Jbssønn aff closter i pannt haffde i Kielstrup, ♦

1416 ♦

a. Forne Jenns Pierssenn ] Se DD 1407, nr. 14079999029..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.