1416..


Jens Knudsen i Næstved erklærer at have lejet en gård, der ligger sydøst for Næstved Skt. Mortens kirke, af Antvorskov kloster for to skilling grot om året.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Knudssønn i Nestued bekiender sig i leie att haffue annamit for 2 skilling grot om aaret en closters gaard liggendis sudost fra sancti Mortenns kircke i Nestued ♦

1416 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.