[Tidligst 1416].


Jens Eriksen skænker Maribo kloster en gård i Lundforlund i Slagelse herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Ericksøns gaffuebreff thill closterett[1] paa en gaard i Lundfarlund i Slauelseherrett. ♦

1. thill closterett] Tilføjelse i marginen omfattende flere breve, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.