[Tidligst 1416].


Fragment af gavebrev til Maribo kloster.

Tekst efter A (med støtte i Rep.).

Tekst

Alle the som thette breff see æller h[øre.....] ♦

[.....] wæræ nærwærændæ oc komm[endæ.....] Marienbo closter i Laland vnder [.....] thessæ gootz som hæræ æfter screfne [.....] til orlighen schyld j pund korn oc [.....] oc gifuer til orlighen schyld [.....] rææt arff æfter min modhers d[øth.....] closter vplosæ schal for the for[.....] arwinge i gotz i Falster liggende [.....] xvj grote penninge thesse for[.....] hede kan oc medh all rææt gif[.....] brodhere i thet same steedh for min [.....] ♦

[.....] jægh migh til oc mine fornefn[.....] gootz medh theræ tilbehøringe o[c.....] ♦

[.....] una cum sigillis nobilium virorum vide[.....] armigerorum presentibus est appensum ♦

Dat[.....] ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.