1416..


Niels Esbernsen Bille lejer alt Antvorskov klosters gods i Sønderup.

Tekst efter reg.

Tekst

Nicolaus Esbernsønn Bilde bekiennder sig att haffue ald closters guodtz i Synderop vdj leie ♦

1416, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.