1416. Horns herredsting og Sjællands landsting


Uffe Pedersen (Skade eller Kraus) af Tørslev og hans hustru Ingerd Jensdatter skænker og skøder på Horns herredsting og Sjællands landsting Sorø kloster seks gårde i Gerlev, Tørslev, Tolstrup og Agerup for sjælemesser og gravsted i klosteret.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Vir nobilis Offo Pætherssøn de Thørsløff et uxor ejus Ingerdis Jenssedoter ex devocione sua susceperunt familiaritatem seu confraternitatem ordinis in monasterio beate virginis de Sora et suam ibi sepulturam pariter elegerunt / ♦

Dederunt autem monasterio pro animabus suis et parentum suorum Offo scilicet de bonis suis hereditariis primo unam curiam in Gersløffue in parochia Gerløffue provincie Hornsheret que dat annuatim duo talenta annone item duas curias in Thørsløff in eadem parochia quarum quelibet dat similiter duo talenta item unam curiam in Tolffstorp in parochia Serkeløse provincie Walburgsheret que dat pro annua pensione dimidiam lagenam butiri /. Ingerd vero de bonis sibi ex successione pertinentibus primo unam curiam in Oghorp in parochia Hyllingge in provincia[1] Flakkebergsheret de pensione trium talentorum annua / item unam parvam curiam ibidem pro inquilino dictam gardsætiegard de pensione duorum solidorum grossorum[2] annua / ♦

Has quatuor curias scilicet in Gerløffue Thørsløff et Tolffstorp scotavit[3] predictus Offo / in placito Hornsheret cum obligacione de appropriacione et disbrigacione / reliquas vero curias scotavit in placito generali Ringstadie ipsa Ingerde presente et scotacionem approbante ac dextrum brachium ipsius Offonis scotantis sua propria manu tenente / ♦

De istis scotacionibus exstant litere due sub data anni domini 1416 super quibus totam donacionem horum bonorum fundabis /[4]

1. provincia] over a i provincia er tilføjet et e, men uden sletning af noget af bogstaverne, ms. 2. grossorum] tilføjet over linjen, ms. 3. scotavit] herover et tilsyneladende overflødigt henvisningstegn til in placito Hornsheret , ms. 4. fundabis /] herefter er der i ms. på resten af linjen med lidt mindre skrift tilføjet Dominus Nicolaus Clementis abbas redemit, hvilket nærmest fungerer som overskrift til det følgende afsnit, som dog begynder på en ny linje efter et mellemrum.

Oversættelse

Den ædle mand Uffe Pedersen af Tørslev og hans hustru Ingerd Jensdatter tog på grund af deres fromhed fællesskab med eller medbroderskab i ordenen i den hellige jomfrus kloster i Sorø og valgte sammen deres gravsted dér.

For deres egne og deres slægtninges sjæles skyld skænkede de også til klosteret på følgende måde: nemlig Uffe, af sit arvegods: først en gård i Gerlev, i Gerlev sogn i Horns herred, som årligt giver to pund korn; ligeledes to gårde i Tørslev, i samme sogn, hver af dem giver på samme måde to pund korn; og ligeledes en gård i Tolstrup, i Særløse sogn i Volborg herred, som giver ½ tønde smør som årlig afgift; mens Ingerd af det gods, der tilhørte hende efter arvegangen: først en gård i Agerup, i Hyllinge sogn i Flakkebjerg herred, med en årlig afgift på tre pund; ligeledes sammesteds en lille gård for en gårdsæde, kaldet gårdsædegård, med en årlig afgift på to skilling grot.

Disse fire gårde, nemlig i Gerlev, Tørslev og Tolstrup skødede førnævnte Uffe på Horns herredsting med forpligtelse til hjemmel og friholdelse, men de resterende gårde skødede han på landstinget i Ringsted i nærvær af samme Ingerd, der samtykkede i skødningen og holdt samme Uffes højre arm med sin egen hånd, mens han foretog skødningen.

Om disse skødninger er der to breve, dateret i det Herrens år 1416, med hvilke man kan begrunde hele donationen af dette gods.