1417. 14. januar. Merløse herredsting


Tingsvidne af Merløse herredsting om Eggert Bitseres anerkendelse af Sorø klosters lovmæssige indløsning af det gods i Uggeløse, det havde pantsat ham for fem mark rent sølv.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Petrus Magni / Benedictus Boecii et Jacobus Josepssøn coloni in Vgherløse viri autentici et fide digni / tribus vicibus in placito Mierløsehærit protestati sunt in verbo veritatis quod dominus Eggardus Bitzere miles bone memorie in eodem placito personaliter denunciavit viva voce redempcionem bonorum monasterii de Sora in Vgherløse consistencium / legaliter esse factam / ita videlicet quod dominus Gerlacus prior et dominus Johannes Holbek sacerdos religiosi de Sora tradiderant ei ad manus in curia advocati Slaulosie quinque marcas puri argenti pro quibus ipsa bona exstiterunt sibi tunc inpignerata ab eodem monasterio de Sora et quod ipse Eggardus hujusmodi pecunias ex integro perceperat ac eos et eorum monasterium de[1] Sora de eisdem sic[2] perceptis pecuniis quitaverat et quitavit pro se et heredibus suis / quodque tunc statim exposuit dictis dominis dicta bona cum attinenciis suis omnibus et ipsi possederunt ea jure suo pacifice et quiete pro omnibus ultra decennium ante obitum ipsius Eggardi / quodque insuper dictus Eggardus bona fide promisit se redditurum monasterio literam inpignoracionis decernens pro tunc eandem in causa si non redderetur ac postea inveniretur / penitus irritam et inanem ♦

Super ista protestacione sunt testimoniales ipsius placiti Mierløsehærit date anno domini 1417 feria quinta post octavas epiphanie / ♦

1. de] underprikket i ms. 2. eisdem sic] eisdem tilføjet over sic i ms.

Oversættelse

Peder Mogensen, Bent Boesen og Jakob Josefsen, landboer i Uggeløse, seglførende og troværdige mænd, erklærede på Merløse herredsting tre gange med sandfærdige ord, at hr. Eggert Bitsere, ridder, from ihukommelse, på samme ting personligt mundtligt erklærede indløsningen af Sorø klosters gods i Uggeløse for at være foretaget lovmedholdeligt, således nemlig, at hr. Gerlak, prior, og hr. Jens Holbæk, præst, munke fra Sorø i Slagelse fogeds gård havde givet ham fem mark rent sølv i hænde, for hvilke dette gods dengang var pantsat til ham af samme kloster i Sorø; og at samme Eggert havde modtaget disse penge fuldt ud og kvitteret dem og deres kloster i Sorø for disse således modtagne penge, og han kvitterede for sig og sine arvinger, og at han da straks udleveredede nævnte herrer det nævnte gods med alle dets tilliggender, og disse besad det med deres ret upåtalt og ukæret af nogensomhelst i mere end et årti før samme Eggerts død; og at nævnte Eggert i øvrigt på sin tro lovede at levere pantebrevet tilbage til klosteret, idet han dengang erklærede det helt igennem kasseret og ugyldigt i sagen, hvis det ikke blev leveret tilbage og siden fundet frem.

Om denne erklæring findes et tingsvidne fra selvsamme Merløse herredsting, givet i det Herrens år 1417, torsdag efter ottendedagen efter helligtrekonger.