1417. 21. januar. Roskilde


Jacobus, biskop af Gardar, Niels Thomsen, custos i Roskilde Gråbrødrekloster, og Niels Fynbo, gardian sammesteds, vidimerer pave Cølestin 3.s bulle til Roskilde bispestol af 12. februar 1193, i hvilken det forbydes nogensinde at afhænde borgen Havn, som skal tilfalde kirken i Roskilde efter ærkebiskop Absalons død.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er trykt i Dipl. Dan. 1. rk. III. nr. 190.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Jacobus dei gracia episcopus Gardensis / frater Nicolaus Thome custos Roskildensis et frater Nicolaus Fynbo gardianus ibidem salutem in domino sempiternam / ♦

Noverint universi nos sub anno domini mcdxviio ipso die sancte Agnetis in domo capitulari Roskildensi presentes fuisse . vidisse . legisse ac diligenter examinasse . litteras sanctissimi in Christo patris ac domini domini Celestini pape tercii sub vera bulla plumbea more Romane curie non rasas non abolitas non cancellatas omni prorsus vicio suspicionis carentes tenorem qui sequitur continentes ♦

Celestinus episcopus (etcetera = Dipl. Dan. 1.III.190) ♦

In quarum litterarum productionis lectionis et publicacionis testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco supradictis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.