1417. 21. januar. Roskilde


Jacobus, biskop af Gardar, Niels Thomsen, custos i Roskilde Gråbrødrekloster og Niels Fynbo, gardian sammesteds, vidimerer pave Bonifacius 8.s bulle til Roskilde bispestol af 9. marts 1299, i hvilken paven stadfæster kong Valdemar 1. den Stores gave af byen København med tilhørende halve herred, således som kongens beseglede brev siges at lyde på, til biskop Absalon samt dennes overdragelse heraf til kirken i Roskilde.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er trykt i Dipl. Dan. 2. rk. V. nr. 14.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Jacobus dei gracia episcopus Gardensis frater Nicolaus Thome custos Roskildensis et frater Nicolaus Fywnbo gardyanus ibidem salutem in domino sempiternam ♦

Noverint universi nos sub anno domini mocdoxviio ipso die beate Agnetis virginis in domo capitulari Roskildis presentes fuisse vidisse legisse ac diligenter examinasse literas sanctissimi in Christo patris ac domini domini Bonifacii divina providencia pape viii sub vera ejus bulla plumbea more Romane curie sanas et integras non rasas non abolitas non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas tenorem qui sequitur continentes ♦

Bonifatius episcopus (etcetera = Dipl. Dan. 2.V.14) ♦

In quarum literarum produccionis leccionis et publicacionis testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco supradictis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.