1417. 21. januar. Roskilde


Jacobus, biskop af Gardar, Niels Thomsen, custos i Roskilde Gråbrødrekloster, og Niels Fynbo, gardian sammesteds, vidimerer kong Valdemar 4. Atterdags brev til Roskilde bispestol af 16. januar 1341, i hvilket kongen erkender at have fået overdraget Københavns slot med byen som en nåde fra biskop Jens' side, og at denne overdragelse kun gælder indtil 1342 6. december.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er trykt i Dipl. Dan. 3. rk. I. nr. 137.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus nos frater Jacobus dei gracia episcopus . Gardensis frater Nicolaus Thome custos . Roskildis et frater Nicolaus Fynbo gardianus ibidem . salutem in domino ♦

Constare volumus universis presentibus et futuris nos sub anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo ipso . die sancte Agnetis virginis in domo capitulari Roskildis presentes fuisse vidisse . legisse . et diligenter examinasse quamdam apertam literam serenissimi principis et . domini domini Waldemari dei gracia quondam Danorum regis sub salvis sigillis . non rasam . non cancellatam non abolitam nec in aliqua sui parte viciatam sed omni prorsus suspicione carentem cujus tenor de verbo ad verbum sequitur in hunc modum ♦

Universis ad quos presentes littere pervenerint (etcetera = Dipl. Dan. 3.I.137) ♦

In . quarum productionis lectionis et . publicacionis testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦

Datum . anno . die et . loco supradictis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.