1417. 21. januar. Roskilde


Jacobus, biskop af Gardar, Niels Thomsen, custos i Roskilde Gråbrødrekloster, og Niels Fynbo, gardian sammesteds, vidimerer dronning Margretes brev til Roskilde bispestol af 7. december 1375, i hvilket dronningen skøder borgen Nebbe og pantsætter Sømme og Ramsø herreder samt kongens tre fjerdedele af Roskilde til biskop Niels som erstatning for de tab, som kong Valdemar 4. Atterdag havde påført kirken i Roskilde.

Udtog efter A. Det vidimerede brev er trykt i Dipl. Dan. 3. rk. IX. nr. 541.

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Jacobus dei gracia episcopus Gardensis frater Nicolaus Thome custos Roskildensis et frater Nicolaus Fywnbo gardianus ibidem salutem in domino sempiternam ♦

Noverint universi nos sub anno domini mcdxviio die sancte Agnetis virginis in domo capitulari Roskildis presentes fuisse vidisse legisse ac diligenter examinasse literas serenissime principis domine Margarete felicis recordacionis quondam regnorum Dacie Swecie et Norvegie regine non rasas non abolitas non cancellatas omni prorsus vicio suspicionis carentes tenorem qui sequitur continentes ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etcetera = Dipl. Dan. 3.IX.541) ♦

In quarum literarum leccionis et examinacionis testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco supradictis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.