1417. 22. februar.


Magistraten i Malmø giver borgeren Peder Exing skøde på en gård i Skt. Pedersgade, som borgerne Harald Jensen og Jens Bagge har solgt til ham.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Magistraten i Malmöe meddheler borgaren Petro Exing fasta på een gård i Malmöe och sancte Peders gata, som borgarene Harald Johanson och Johan Bagge honom såldt. Datum feria 2da ante carnispriviun /: den 1 martij :/ 1417.

b) Harald Biörnsons och Jæhan Bægges åth förde Nilss Exingh gifne skiötebreef angående een gård liggiandes i Malmöe på Östergatan. Datum 1417.

c) Magistraten i Malmö. 1413 (!).

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.