1417. 24. februar. København


Lars Jensen, degn i Roskilde, har modtaget 4 lødige mark fra Niels Esbernsen Bille for en gård, som Niels Bille havde pantsat i Glostrup (Smørum herred). Dermed mortificeres pantebrevet og gården overføres tilbage til Niels Bille.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see aller høræ læses helser jæc Laurentz Jenssøn dæghen j Roskilde ewinnelighe meth guth / ♦

Oc kundgør thet jæc hauer opbareth iiiior løthigh mark aff een hetherligh mæn oc ærligh / Nielss Esbernssøn ther kalles Byllæ for een gordh hwilken jæc j pant hafthæ aff hanum vti Glosthorp j Smørumsherret

Hworforæ tha mæler jæc oc lywser thet pante breff døt hwilket jæc fek vppæ then sammæ gordh j hwor thet kan finnes oc then sammæ gordh megh panset wor frii ath wæræ till for Nielss Esbernssøns hand for megh oc allæ minæ arwingæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum scilicet Ingwari Anderssøn et Jacobi Petri civium Roskildensium presentibus est appensum ♦

Datum Haffnis anno domini mcdxvii die beati Mathie apostoli ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.