1417. 7. marts. Næstved


Abbed Mads af Næstved, prædikebrødrenes prior Gallandus og Peder Madsen, evig vikar i Roskilde, mødes for at bekræfte det, som biskop Peder (Jensen (Lodehat)) (af Roskilde) har skænket Gavnø Skt. Agnete kloster.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxvii ..... nonis martii conveniunt Nestvedium dominica reminiscere ut id confirment quod Gabnoensibus virginibus episcopus Petrus dederat Matthæus abbas Nestvedii , Galandus prior prædicatorum , Petrus Matthæi vicarius perpetuus Roschildensis curator ecclesiæ Petri et Martini Nestvedii.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.