1417. 7. marts . Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern tillader borgerne i Halmstad at fiske i den å, som ligger ved byen.

Tekst efter SDHK (=A).

Tekst

Wij Eric meth Guts nathæ Danmarks, Swerigis, Norgis, Wendis och Godes konungh och hærthuc i Pom[eren] helsæ allæ the, som thættæ breff høræ ællær see, kærlichæ mæth Guth och wor nathe ♦

Och kungøræ at wy aff wor særdelis nathe och [gunst] haue wnt wore ælscelice borghere i Halmstæde at fiscæ i then aa, som næær forscreuen wor by Halmstæde [løper] ligerwiis som andre gothe mæn ther i fisca swa fiærren som ner haue ræth till, ♦

Och forbiwde alle wore foghethæ och æmbitzmæn och alle andre, eehu[ru] the hælst ære, them ath hindre i nogræ mathe i thet som oss mæth rætha tilhør och vnder wor konunglicæ hæfn, vforsvmmæth[1] wor konunglicæ ræth. ♦

In cujus rei testim[onium] secretum nostrum presentibus est appensum. ♦

Datum Helsingborgh, anno Domini mocdodecimo [........] reminiscere. ♦

1. vforsvmmæth] Usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.