1417. 28. marts.


Albrecht 5., hertug af Mecklenburg, slutter et forbund med Heinrich 4., hertug af Slesvig, og Heinrich 3., greve af Holsten, imod kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wy Albrecht van Godes gnaden hertoge to Meklenburg, greue to Zwerin, Rostok vnde Stargarde, der lande here etcetera bekennen vnde betugen openbare an dessem breue vor als weme, dat wy vns hebben endrachtliken gesatet vnde settet to den hochgeborn fursten vnde heren heren Hinrik , hertogen to Sleswig etcetera vnde heren Hinrik greuen to Holsten etcetera vnsen leuen oemen, yegen heren Erike koninge van Dennemarken, in sondaner wys, dat wy en truwelken wyllen vnde scolen behulpen wesen myt aller macht vnde ze vns wedder, tegen den vorscreuen Erik koning vnde syne rike, vnde wy wyllen vnde scolen vns nummer van vnsen vorscreuen oemen sønen edder dagen ane wy hebben an beyden syden vnses kryges enen gantzen ende sunder yt were myt vnser irgenanten oeme vulbort vnde wyllen, vnde welk vnser en dem andern volget, dem gennen, dem de volge scut scal deme anderen fuder vnde kokenspyse scikken, vnde were dat wy vromen nemen to samende, den scole wy delen na lude tale.

Weret ok dat wy slote wunnen, de an dat hertogdum van Sleswig horden, dar wy vnsen oemen to hulpen, zo scolen vnse oeme vns vor kosten vnde vor scaden stan.

Were ok dat[1] wy dem irgenanten koning Erike[2] to samende slote aff wunnen, de syn weren vnde an syne rike horden, wyl wy dy beholden, zo scole wy vnsen vorscreuen oemen mogelke wedderlage dun, des gelik scolen ze vns wedder dun.

Were ok, dat vnse vorscreuen oeme myt jenigen heren edder steden to vnwillen quemen, dar scole wy truwelken by erer hulpe blyuen, alze verne wy ouer en likes vnde rechtes mechtich mogen wesen vt genamen vnse veddern de meklenburgesken heren, vnde vnse oeme de sassesken heren, vnde des gelik scolen se vns wedder dun, vt genomen de luneburger[3] heren vnde de greuen van Scowenburg, vnde de wendesken heren.

Vortmer alle de wyle dat wy myt vnsen[4] oemen vorscreuen in alduskeme vorbunde vnde vruntliken to zate syn, zo scolen ze ere man vp vns efte vp vnse manne argeste nicht riden laten efte dar vp lenen, des ge lik scole wy en wedder dun.

Screuen na Godes bort verteynhundert jar in den souenteynsten jare, des sundages vor Palmen.

To wytlicktheit al desser dink hebbe wy myt wytscop vnse ingesegel hengen laten vor dessen breff.

1. dat] herefter står overstreget vnse vorscreuene oeme myt jenigen i Aa. 3. luneburger] luneburgesken, Falck l.l. 4. vnsen] herefter står overstreget manne ergeste nicht riden laten efte dar vp lenen i Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.