1417. 5. april.


Jens Jakobsen (Gøye) i Ågerup giver Mogens (Akselsen) Gøye fuldmagt til at indløse en gård, hvorpå hans fader tidligere havde boet, og som hr. Oluf Akselsen (Gøye) tidligere havde haft i pant af ham.

Tekst efter reg.

Tekst

h. Item ith breff Jes Jepsøn y Aagerup giffuer Mogens Gøye fuldmacht att indløsse enn gaard som hans fader føre y bode oc her Oluff Axelsøn føre aff hannem y panntt haffde for saadanne sum pendinge som thi pannt breffue[a] vduisser / ♦

Datum palme mandag mc d xvij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.