[1417. 26. april. København]


Kong Erik 7. af Pommerns klage over overgreb begået af hanseatiske købmænd i Skåne. Klagen indeholder følgende punkter:

1) Købmændene fra Kampen har unddraget sig at betale skat og afgifter til kong Erik på flere forskellige steder i Skåne. Endvidere har købmændene fra Kampen mange flere udskækningssteder og embedsfolk på deres fed, end deres privilegier tillader.

2) De hanseatiske købmænd bevæger sig imellem deres fed ad ureglementerede veje, som de selv har lavet, hvorved de på uretmæssig vis unddrager sig at betale told til kong Erik.

3) De hanseatiske købmænd har taget en hel del fremmede folk i deres beskyttelse. Disse fremmede folk plejer ikke at befinde sig på de hanseatiske købmænds fed, og de er endvidere fjender af kong Erik, hvilket er direkte imod de hanseatiske købmænds privilegier.

4) De hanseatiske købmænd krænker på mange punkter det løfte om at holde markedsfreden, som deres egne fogeder hvert år giver til kong Erik.

5) Kong Erik udsættes for megen vold og ydmygelse af de hanseatiske købmænd, idet kongens egne fogeder bliver overfaldet på dansk jord og andre steder, således at de hverken kan bevæge sig frit eller påtale det, hvis der begås overgreb mod kongens ret.

6) De hanseatiske købmænd respekterer ikke kongedagen.

7) En hel del hanseatiske købmænd drager afsted uden at betale afgifter til kong Erik.

8) De hanseatiske købmænd i Falsterbo unddrager sig kong Eriks told og afgifter med vold og magt.

9) De hanseatiske købmænd har på Stralsunds fed bygget boder og udskænkningssteder på det sted, hvor bondemarkedet rettelig skulle være, og hvor det altid har været.

10) De hanseatiske købmænd angriber helt vilkårligt uskyldige mænd og kvinder på deres fed.

11) En del hanseatiske købmænd fragter deres gods bort ufortoldet igennem Foteviken. Dette lader sig gøre, idet de gør brug af vold. Mange skippere hjælper med til dette. Endvidere har de fordrevet kong Eriks foged fra Foteviken.

12) Endelig har de hanseatiske købmænd begået en mængde forbrydelser og overgreb mod kong Erik og hans folk såsom vold, røveri, brandstiftelse, mord og drab, for hvilke kong Erik aldrig har modtaget erstatning.

Tekst

<1> To deme ersten male so hebben de van Campen mynen heren entweldighet in deme Hobe[1] up beiden siiden sines tynses unde siner renthe; vortmer uppe deme Schilde den vismarkt unde allerhande veilinge unde twe boden up deme Schilde, unde vortmer over deme weghe alle der seckeboden, dat all to erer vitten nicht en hort. Ok hebben se vele mer kroghe unde amptlude up eren vitten, wen de privilegien udwisen.

<2> Vortmer so hebben se unwonlike weghe over ere vitten unde over dat Knee[2] , dar mynem heren sin tolle wert mede entvort.

<3> Vortmer so vordeghedingen se up allen vitten vele lude van allen landen, de van oldinges nicht pleghen to licgende up eren vitten, unde ok de mynes heren viende sin, dat teghen dat privilegium is.

<4> Vortmer so wert nicht gheholden van der mote, de men sweret, mit velen st{ue}cken unde saken.

<5> Vortmer so schuet mynem heren grote ghewelde unde hom{oe}d, dat eme sine voghede werden affgheslaghen up der Densschen erden, Travenstraten unde Staversschen vitten, also dat se nicht moghen ghan noch spreken umme mynes heren rechticheit.

<6> Vortmer so en wert mynem heren nicht gheholden van deme koningesdaghe.

<7> Vortmer so varen vele lude van deme lande unde ghevet nicht ud ere bodeghelt unde ere ertghelt unde schuteghelt.

<8> Vortmer so licgen se to Walsterbode up deme Mewenreve[3] unde uppe der Uggelen[4] mit welde unde mit gewalt unde entforen mynem heren alle sinen toln unde renthe unde alle sine rechticheit.

<9> Vortmer so hebben se up der Sundesschen [vitten] vorbuwet mit boden unde mit kroghen, dar de rechte bundenmarket scholde wesen unde van oldinges was.

<10> Vortmer so gripen se lude up allen vitten, wiif unde man, unde stocken unde blocken se, unde schutten se na erem willen, ze sin, we se sin.

<11> Vortmer so varen somelke mit welde dor dat Hol[5] mit ereme gude to schepe unvortollet, des vele schuet mit helpe der schipmans unde vele anderer lude, unde dryven den hoelvoghet ute deme Hole, dat he na nenem teken vraghen mach, noch en dar, eft he leven wil; dar myn here groffliken an vorweldighet unde vorunrechtet werd.

<12> Vortmer so doen de schipmans up deme lande unde ok vele andere lude mynem heren grote welde unde walt, roff unde brant, mort unde dotslach, dar mynem heren noch ny nen recht vor schach, noch schen konde. Unde vele andere articule unde sake der gheliken, de ok schen teghen Gode, recht, teghen mynen heren, den koning, unde sine amptlude.

1. in deme Hobe] hermed menes antagelig Hovbakken. 2. dat Knee] hermed menes antagelig Knävången. 3. deme Mewenreve] antagelig menes antagelig Måkläppen. 4. der Uggelen] dvs. Ugleodde. 5. dat Hol] hermed menes Foteviken.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.