1417. 19. maj. Sjællands landsting


Hr. Anders Jakobsen (Lunge) af Egede mageskifter med Sorø kloster to hovedgårde i Broby mod gods i Hesselby, Smidstrup og Vedskølle.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

f. 6v:

In simili commutacione bonorum[1] post annos 16 a proxime superiori[2] commutacione[a] continuos assignavit monasterio de procuracione dicti domini abbatis idem Andreas Jacobi curias capitales duas in supradicta villa Broby sitas quarum quelibet reddit 8 talenta annone cum aliis proventibus inde[3] solitis in censu annuo ♦

Insuper et quidquid sui juris atque parentum juris in quibuscumque possessionibus proprietatibus et rebus ibidem erat in ipsa videlicet villa Broby hoc transtulit totaliter in manus monasterii ad possidendum de toto in perpetuum scotavitque in communi placito terre obligans se et heredes super appropriacione disbrigacione et ab impetentibus defensione secundum leges terre faciendis monasterio[4] semper de eisdem omnibus ut juris est ♦ Dette afsnit erstatter et ved gennemstregning slettet afsnit med ordlyden: Itemque in commutacione simili post annos 16[5] ab ista commutacione continuos assignavit monasterio suas capitales curias in eadem villa quarum quelibet dat octo talenta annone in censu annuo ♦ Et insuper quidquid sui juris et juris parentum suorum in quibuscumque ibidem erat in quibuscumque possessionibus et proprietatibus[6] rebus et juribus hoc transtulit in manus monasterii totaliter ad possidendum in perpetuum scotavitque in communi placito terre cum obligacione super appropriacione disbrigacione et impeticionis defensione perpetuo tenendis legaliter ut juris est ♦ Gennemstregning slut.

In recompensacionem[7] autem plenariam[8] recepit a fratribus et[9] monasterio bona in Hæsslæby . bona in Smistorp et bona[10] in[11] Vitschøwle[12] provincie Flackæbersheret anno domini moccccxviio vigilia ascensionis domini ♦ Herefter følger et ved gennem- og overstregning slettet afsnit med ordlyden: Hanc commutacionem sagaciter assequtus est dominus abbas predictus obtentu locacionis quam antea promiserat ei de omnibus bonis ibidem communiter sub leviore[13] pensione retinendis ad vitam ♦ Retinuit enim postea dictus Andreas totam villam Broby pro duabus marcis annone dumtaxat et usus est annis xiii ♦ Gennemstregning slut.

Donacionem Folmari atque commutaciones Andree supradictas magna sagacitate optinuit predictas dominus abbas per[14] repromissionem faciendi locacionem bonorum ipsis ad vitam[15] Herefter følger en ved gennemstregning slettet passus med ordlyden: Hec bona possedit hereditario jure quondam I<n>guarus[16] Hiorth miles circa annum domini mm cccm xxxiiijm [b] etcetera ut in nova scriptura . Gennemstregning slut, teksten fortsætter: tam de collatis / aut commutatis quam de propriis et antiquis bonis monasterii simul / et quamvis in donacione Folmari lucrum fuit in commutacione tamen Andree ultima compensatum est ultra pro omnibus retinuit enim post commutacionem totam villam Broby pro duabus marcis annone dumtaxat in pensione annua et usus est annis 13 ♦

f. 14v:

Fecit itidem Andreas Jacobi aliud concambium valde bonum / tradidit enim monasterio ad perpetuam possessionem duas capitales curias suas in eodem Broby quarum quelibet reddit octo talenta annone pro pensione annua ♦

Insuper omnes possessiones et proprietates ac omnia et singula que erant sui juris et parentum ejus in molendino et in aliis quibuscumque in villa Broby / transtulit a se et suis heredibus et plenarie tradidit monasterio beate Marie de Sora in possessionem perpetuam scotavitque legaliter in placito generali Ringstadie cum obligacione consueta super appropriacione et disbrigacione ab impeticione quorumlibet in perpetuum et in recompensacionem istorum recepit a monasterio bona in Hasleby in Smitzstorp et in Witskyle provincie Flakkebergsheret cum eorum pertinenciis[17] omnibus anno domini 1417 vigilia ascensionis domini ♦

1. bonorum] tilføjet over linjen, ms. 2. proxime superiori] tilføjet over linjen over et slettet, nu ulæseligt ord, ms. 3. inde] tilføjet over linjen, ms. 4. monasterio] tilføjet under linjen, ms. 5. 16] tilføjet over linjen, ms. 6. proprietatibus] herefter tilføjet over linjen amen dico vobis, ms. 7. In recompensacionem] gentaget ved sideskift, ms. 8. plenariam] tilføjet over linjen, herefter slettet ved gennemstregning pro istis, ms. 9. fratribus et] tilføjet over linjen, ms. 10. bona] tilføjet over linjen, ms. 11. in] herefter slettet vs, ms. 13. leviore] i tilføjet over linjen over det sidste e, men uden sletning af noget bogstav, ms. 14. per] herefter promiss slettet ved gennemstregning, ms. 15. vitam] hele afsnittet Donacionem-vitam er med lidt mindre skrift klemt ind mellem det foregående og efterfølgende afsnit, der begge er slettede, ms. 17. eorum pertinenciis] i marginen er tegnet en hånd, der udpeger disse ord, ms.
a. commutacione] Dipl. Dan. 1402. 29. marts.. b. circa annum domini mm cccm xxxiiijm ] Dipl. Dan. 2.XI.243-246 og 247..

Oversættelse

f. 6v:

I et lignende mageskifte af gods 16 år efter det næmest ovennævnte mageskifte anviste samme Anders Jakobsen på nævnte hr. abbeds foranledning klosteret to hovedgårde, beliggende i den ovennævnte landsby Broby, hver af hvilke yder 8 pund korn med de andre vanlige oppebørsler i årlig afgift.

I øvrigt, hvad ret han og hans slægtninge havde til besiddelser, ejendomme og ting af enhver slags sammesteds, nemlig i denne landsby, Broby, dette overførte han helt og holdent til klosterets hånd til at besidde evigt i sin helhed, og han skødede det på landstinget, idet han forpligtede sig og arvingerne med hensyn til den hjemmel, frigørelse og forsvar mod sagsøgere i overensstemmelse med lands lov, som altid skal ydes klosteret for dem alle, således som retten tilsiger. Dette afsnit erstatter et ved gennemstregning slettet afsnit med ordlyden: Og ligeledes anviste han i et lignende mageskifte 16 år efter dette mageskifte klosteret sine hovedgårde i samme landsby, hver af hvilke giver otte pund korn i årlig afgift. Og i øvrigt, hvad ret han og hans slægtninge havde i noget som helst sammesteds, i besiddelser og ejendomme,[A] ting og rettigheder af enhver slags, dette overførte han helt og holdent til klosterets hånd til at besidde i evighed, og han skødede det på landstinget med forpligtelse vedrørende hjemmel, frigørelse og forsvar mod søgsmål, som lovmæssigt skal gælde i evighed, således som retten tilsiger. Her slutter det slettede afsnit.

Til gengæld modtog han af brødrene og klosteret gods i Hesselby, gods i Smidstrup og gods i Vedskølle i Flakkebjerg herred, i det Herrens år 1417, dagen før Kristi himmelfart. Herefter følger et ved gennem- og overstregning slettet afsnit med ordlyden: Dette mageskifte opnåede den førnævnte hr. abbed ved erhvervelse af forpagtningen af alt gods sammesteds under ét mod en temmelig beskeden afgift, som han tidligere havde lovet ham, at han kunne beholde for livstid. Thi efterfølgende beholdt nævnte Anders hele landsbyen Broby mod en afgift på blot to mark korn, og han rådede over den i 13 år. Her slutter det slettede afsnit.

Folmers gave og Anders' førnævnte mageskifter opnåede den førnævnte hr. abbed med stor kløgt ved genløftet om for livstid at give dem forpagtningen af godset, (herefter følger en ved gennemstregning slettet passus med ordlyden: Dette gods besad en vis Ingvar Hjort, ridder, med arvelig ret omkring det Herrens år 1334 osv. således som der står i det nye skrift.) såvel af det overdragne eller mageskiftede, som af klosterets eget og gamle gods på samme tid, og skønt der i Folmers gave var en fordel, blev der i sidste ende kompenseret for det alt sammen i Anders' mageskifte, thi han beholdt efter mageskiftet hele landsbyen Broby for blot to mark korn i årlig afgift, og han rådede over den i 13 år.

f. 14v:

Ligeledes gjorde Anders Jakobsen et andet vældig godt mageskifte, thi han skænkede klosteret til evig besiddelse sine to hovedgårde i samme Broby, hver af hvilke yder otte pund korn som årlig afgift.

Tillige overførte han på sine egne og sine arvingers vegne alle besiddelser og ejendomme og al og hver ret, som han og hans slægtninge havde i møllen og i andre ting af enhver slags i landsbyen Broby, og han skænkede det helt og holdent til den hellige Marias kloster i Sorø til evig besiddelse, og han skødede det lovmæssigt på Ringsted landsting med den sædvanlige forpligtelse med hensyn til hjemmel og friholdelse for søgsmål fra enhver i evighed, og til gengæld for disse ting modtog han af klosteret gods i Hesselby, i Smidstrup og i Vedskølle i Flakkebjerg herred med alt dets tilliggende, i det Herrens år 1417, dagen før Kristi himmelfart.

A. Herefter er der i hs. tilføjet Sandelig siger jeg Eder. over linjen..