[1417]. 24. maj.


Hertug Heinrich af Slesvig meddeler hansestædernes rådsudsendinge, at han sender Timmo Itzehude, præst i Oldenburg.

Tekst

Unse vruntliken gunste etc.[1]

Ersamen leven vrunde.

Wy senden to juwer erbarcheit herren Thymmen Itzehuden, kerkherren to Oldenborch , unde bidden juw, wes he to juw werft uppe desse tiid van unser wegen, dat gi eme des beloven willen, gelyk der wiise, efte wy muntliken mit juw spreken etc.

Scriptum <secunda feria post> [2] ascensionis Domini[3] .

1. Unse vruntliken gunste etc.] Post salutacionem, Ac og Ad. 2. <secunda feria post> ] mangler i Aarettet efter Ad. 3. Domini] Scriptum - ascensionis, Aa og Ad Screven des negesten dages unses Heren hemmelvart etc., Ab og Ac.

Oversættelse

Vor venlige gunst etc.

Hæderværdige kære venner.

Vi sender hr. Timmo Itzehude, præst i Oldenburg, til jeres hæderværdighed og beder jer om at tro på det, som han nu vil fortælle jer på vore vegne, ganske som hvis vi selv havde talt med jer mundtligt etc.

Skrevet om mandagen efter Kristi Himmelfart.