[1417. 31. maj. Rostock]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, meddeler rådet i Wismar, at det af hertug Johann af Mecklenburg aflyste møde den 1. juni alligevel vil finde sted, og ønsker derfor, at rådet i Wismar sender sine rådsudsendinge derhen for at overrække de holstenske herrer nogle breve, som er skrevet til dem.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen leven vrunde.

Alse de juwen van uns schededen in pinxtavende van des dages wegen, den wy samentliken wolden holden jegen de Holsten up dem Prywalke, daer quam uns van eyn wedderbot in pinxtedage avende, dat van deme dage nicht en wurde, alse wy ju dat alrede togeschreven hebben.

N{ue} in mandagen avende na teyn oren wart uns gekundiget, dat de dachvard geit, vormiddest schriften hir inne besloten.

Des ys uns de tiit to kort unde de reyse to lang.

Dar umme wy ju vruntliken bidden, dat gi de sulven, de latest tho Rostok van uns schededen, juwe sendeboden efte andere willen senden to dem dage, dat werff also vorttosettende jegen de Holstenheren, also wy do myt en samentliken rameden. Offtet also gan kunde, konen denne de juwen andere sendeboden dar mede to theen, alse efte de Lubeschen unde andere weren in der Traven edder up de negede, de weren dar mede gud bii. Kan aver dat nicht gan, dat de juwen denne vorsoken mit den Holsten, twisschen en unde uns enen dach to makende twisschen dit unde des hilgen lichnames dage in der sulven stede tho deme Prywalke. Is id ok, dat de Holsten des sulven dages nicht volgen willen, so begere wy, dat de juwen desse breve an se ghescreven en antwerden laten, doch nicht er, er de herren toreden sin, up dat de Holtsten de anderen herren tho der zake nicht theen dorven; also to bestellende, dat uns dar van ere antwerde wedder kome.

Scriptum etc.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Hæderværdige kære venner.

Da jeres folk tog afsked med os på pinseaftenen på grund af det møde, som vi ville holde sammen med holstenerne på Priwall, da fik vi af dem en aflysning på pinseaftenen, således at der ikke blev noget af det møde, sådan som vi allerede har skrevet til jer.

Nu på denne mandag aften efter klokken ti blev det meddelt os via de her vedlagte skrivelser, at mødet alligevel vil blive afholdt.

Desværre er tiden os nu for kort og rejsen for lang.

Derfor beder vi jer venligt om at sende de af jeres udsendinge, som senest tog afsked med os i Rostock, eller andre til mødet for at fortsætte mødet med de holstenske herrer, sådan som vi dengang i fællesskab aftalte med dem. Hvis det kunne lade sig gøre, så kan jeres andre udsendinge tage med derhen, og på samme måde hvis lübeckerne eller andre var på Trave eller i nærheden, så ville det også være godt, om de var med. Men kan det ikke lade sige gøre, så beder vi venligt om, at jeres folk så sammen med holstenerne forsøger at foranstalte et møde mellem dem og os mellem nu og Kristi Legemsfest på det samme sted på Priwall. Men er det sådan, at holstenerne heller ikke vil komme til det møde, så ønsker vi, at jeres udsendinge overdrager disse breve, som er skrevet til dem, dog ikke inden herrerne er klar, for at holstenerne ikke skal trække de andre herrer ind i sagen.

Således udbeder vi os jeres svar desangående.

Skrevet etc.