[14]17. 31. maj. Rostock


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, beder hertug Heinrich af Slesvig om et nyt møde.

Tekst

Post salutacionem.

Leve gnedige herre.

So juwe gnade in vorleden tiiden us gheschreven heft, dat juwe gnade jegen uns komen wolde to mitvasten[1] neyst vorgan, umme menigerhande stucke ju unde uns anliggende to sprekende, dat doch van wedders not so nicht geholden is an beiden siiden: hir umme, leve herre, bidde wy, dat juwe gnade werdich wille uns enen dach vorscriven up ene belegelike stede, dar gii unde juwe veddere, greve Hinrik, mit den ersten gi dat enden konen, twisschen dit unde des hilgen lichnames dage komen willen, alse uppe dem Prywalke ofte uppe ene andere stede twisschen der Wysmer unde juwen lande, juwen gnaden unde us bequeme; dar juwe gnade uns vorwaren wille velich af unde to vor alle, de umme juwen unde juwes vedderen erbenomet willen don unde laten willen. Dar wille wy de unsen jegen ju hebben, wanner gii us dat vorschrivet.

Leve herre.

Des gelik hebbe wy juwem vedderen, greven Hinrik , gescreven, dat[2] dar mede to deme dage syne gnade kome[3] .

Biddende, leve herre, des nynewiis to vorleggende. Dat wille wy gerne vorscholden, wor wy konen unde mogen. Unde wes juwe[4] genade hir ane in dat beste vortsettet, des bidde wy juwe breflike antwerde bii dessem boden.

Gescreven under der van Rostok secret, des wii samentliken hir to bruken, des mandages in den pingesten anno 17.

Radessendeboden der Dudeschen henze nu tor tiid bynnen Rosteke vorgaddert unde de rad to Rostok

1. mitvasten] midweken, Ac og Ad. 2. dat] dat he, Aa og Ad. 3. to deme dage syne gnade kome] to deme daghe sine gnade sende, Ab og Ac to deme dage sende, Ad. 4. juwe] juw, Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Kære nådige herre.

Idet jeres nåde har skrevet til os i forgange tider, at jeres nåde ville komme til os til den næstforgangne midfaste for at drøfte alle hånde stykker, som angår jer og os, hvilket ingen af os imidlertid har kunnet overholde på grund af vejrmæssige vanskeligheder, så, kære herre, beder vi om, at jeres hæderværdige nåde skriftligt meddeler os et møde på et belejligt sted, hvor I og jeres farbror, grev Heinrich, så snart I kan beslutte det, vil komme mellem denne og Kristi Legemsfest, nemlig på Priwall eller et andet sted mellem Wismar og jeres land, som er bekvemt for jeres nåde og os, og vi håber, at jeres nåde vil give os frit lejde - både til og fra - over for alle dem, som vil gøre og lade på jeres og jeres førnævnte fætters vegne. Når I skriftligt har meddelt os det, vil vi have vores folk sammen med jer på netop dette sted.

Kære herre, dette har vi også skrevet til jeres farbror, grev Heinrich, for at han også kan komme med til dette møde.

Kære herre, vi beder jer nu om, at I på ingen måde vil hindre dette. Herfor vil vi gerne gøre gengæld, så godt vi kan og formår. Desuden beder vi jer svare pr. brev ved dette sendebud, hvad jeres nåde påtænker at hjælpe med i denne sag.

Skrevet under dem fra Rostocks sekret, som vi i fællesskab hertil bruger, om mandagen i pinsen i året 17.

Den Tyske Hanses rådsudsendinge, som nu for tiden er forsamlede i Rostock, og rådet i Rostock.