[1417. 31. maj. Rostock]


Hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, meddeler grev Heinrich af Holsten, at de har skrevet til hertug Heinrich af Slesvig angående et nyt møde, og beder også greven om at fastlægge tid og sted for dette møde.

Tekst

Post salutacionem.

Leve gnedige herre.

Juwe gnade wille weten, dat wy juwem leven vedderen, hertegen Hinrik , gescreven hebben, begerende unde biddende, dat sine gnade myt ju teghen uns to dagen komen wolden up ene bequemelike stede, juwen gnaden unde uns an beyden siiden belegen, alse up den Prywalk efte up ene andere bequemelike stede.

So bidde wii ju, leve herre, uns enen dach to vorscriven, dar[1] gi unde juwe veddere samentliken twisschen dyt unde des hilgen lichnams dage komen willen mit den ersten dar sulvest up dem Priwalke ader up eyne andere belegelike stad twisschen juwen landen unde der Wismer. Dar wille wy jegen ju wesen, to sprekende umme stucke unde sake, dar juwen gnaden unde uns macht ane licht. Unde dat uns juwe gnade vorware velich af unde to vor alle, de umme juwen willen don unde laten willen; des gelikes wille wy juwen gnaden wedder don.

Biddende, leve herre, des nenewiis to vorleggende. Dat wille wy gerne vorschulden, wor wy konen unde mogen.

Leve herre. Wes juwe gnade samentliken hir ane vortsettet int beste to donde, bidde wy, uns dat to schriven bii dessem boden.

Scriptum sub secreto Rostokcensium etc. ut prius.

1. dar] dat, Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Kære nådige herre.

Jeres nåde vil vide, at vi har skrevet til jeres kære brodersøn, hertug Heinrich, idet vi ønsker og beder om, at hans nåde kommer med jer til os til et møde på et bekvemt og for jeres nåde og os på begge sider belejligt sted, nemlig på Priwall eller på et andet bekvemt sted.

Således beder vi jer, kære herre, om skriftligt at meddele os tid og sted for et møde, hvortil I og jeres brodersøn vil komme i fællesskab og uden tøven mellem denne dag og Kristi Legemsfest, nemlig på Priwall eller på et andet belejligt sted mellem jeres lande og Wismar. Dér skal vi stå over for jer for at drøfte stykker og sager, som er magtpåliggende for jeres nåde og os.

Desuden håber vi, at jeres nåde vil give os sikkert lejde - både til og fra - over for alle dem, som vil gøre og lade på jeres nådes vegne. Herfor vil vi gerne gøre gengæld mod jeres nåde.

Kære herre, vi beder jer nu om, at I på ingen måde vil lægge hindringer i vejen for dette. Herfor vil vi gerne gøre gengæld, så godt vi kan.

Kære herre, vi beder jer ligeledes om skriftligt at meddele os ved dette bud, hvad jeres nåde påtænker at hjælpe med i denne sag.

Skrevet under dem fra Rostocks sekret etc. således som før.