[1417. 2. juni. Wismar]


Rådet i Wismar meddeler hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, at Wismars stadsskriver, som var blevet sendt til Priwall, dér kun havde mødt hertug Johann af Mecklenburg og hertug Erich af Sachsen-Lauenburg.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen herren, leven vrunde.

Wy sanden gisterne umme juwes werves willen unsen schriver to dem Prywalke vor de Travene, dar nene herren mer to der stede weren, men unse herre hertege Johan unde hertoch Eric van Zassen .

Dar warff he to unsem vorscreven herren hertoghe Johanne , dat gii sine gnade denstliken bidden leten, dat he by der stede degedinghe blyven wolde, enes anderen dages tusschen den herren van Holtsten unde den steden vorramende, up der vorscreven edder anderer belegeliken stede tusschen der tiid unde des hilgen lichnames daghe etc. to holdene, wente jw siner gnaden breff also spade antwerdet were, dat gii umme korte willen der tiid den jegenwardigen dach nicht besenden ene kunden.

Dar unse herre under anderen worden to antworde, dat he gerne myt den vorscrevenen herren van Holsten dar umme spreken wolde, wo se dar to der stede quemen, alse se doch nicht en deden.

Des sande unse vorscrevene schriver juwe breve by unsem rydende knechte envord an unse vrund van Lubeke, se vlitliken van juwir wegen bidden latende, dat se de breve vort schicken wolden an de vorscrevenen herren sunder sument, bestellende ok, dat ju dar van to Rostok kortliken eyn antwerde benalet wurde.

God almechtich sterke ju.

Scriptum etc.[1]

Consules Wysmarienses.

1. Scriptum etc.] mangler i Aa.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Hæderværdige herrer, kære venner.

Vi sendte i går på grund af jeres opfordring vores skriver til Priwall ved Trave, men der var ikke længere nogen herrer til stede dér, undtagen vores herre hertug Johann og hertug Erich af Sachsen.

Da overbragte han vores førskrevne herre hertug Johann den meddelelse, at I tjenstvilligt lod hans nåde bede om, at han ville blive ved stædernes forhandlinger for at fastsætte et andet møde mellem herrerne fra Holsten og stæderne på det førskrevne eller på et andet belejligt sted mellem denne tid og Kristi Legemsfest etc., eftersom I fik så sent svar på hans nådes brev, at I på grund af tidens knaphed ikke kunne sende jeres folk til det pågældende møde.

Dertil svarede vores herre blandt andet, at han gerne ville tale med de førskrevne herrer fra Holsten, såfremt de kom hen til stedet, hvilket de dog ikke gjorde.

Derfor sendte vores førskrevne skriver vores rideknægt af sted med jeres breve til vores venner fra Lübeck for på jeres vegne flittigt at bede dem om at sende brevene videre til de førskrevne herrer uden tøven samt for at ytre det ønske, at I må få sendt et svar herom til Rostock inden for kort tid.

Må Gud, den Almægtige, styrke jer.

Skrevet etc.

Rådmændene i Wismar.