[1417]. 3. juni.


Hertug Heinrich af Slesvig og grev Heinrich af Holsten meddeler hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Rostock, at de ønsker at afholde et møde den 9. juni.

Tekst

Den ersamen wiisen luden, radessendeboden etc.

Hinricus Dei gracia dux Sleswicensis, Hinricus eadem gracia comes Holtzacie.

Post salutacionem.

Ersamen guden vrunde.

Juwen breff, an uns gesant, dar gi uns ane schriven, dat gi uns gerne to worden weren, unde begerden, dat wii jw ene tiid unde stede schreven twisschen hir unde des hilgen lichamen dage[1] etc., hebbe wy wol vornomen.

Leven vrunde.

Des begere wy jw weten, dat wy nu an des hilgen lichamen avende[2] to middage willen wesen up deme Prywalke by Travenemunde, unde willen juw an geleyde wol bewaren, to unde aff, vor alle de yenne, de umme unsen willen don unde laten willen.

Unde weret, dat gii dar nicht komen konden upp de tiid vorscreven, so bidde wy uns dat wedder to schrivende sunder vortoch, up dat wy dar nicht vorgeves dorven riiden etc.

Vortmer, guden vrunde, bidde wy vruntliken, alse wy ju wol er gebeden hebben, dat gii bidden den koning van Denemarken , dat he uns by gnaden, by rechte unde by unseme vederliken erve late.

Were aver, dat wy juwer bede nicht neten mochten, so bidde wii, dat gii uns denne to rechte vorbeden, wente gi unde unse heren unde vrunde unser allewege to eren unde to rechte mechtich sin. Wente wii hopen, na deme dat wy uns also vorbeden, dat gii myt Godes hulpe uns jo by rechte beholden willen, na deme dat gii dar to gheschicket sin van Godes wegen, dat gii scholen helpen sturen na juweme vormoge alle wald unde unrecht.

Wes wii Godes, rechtis unde juwer hir ane neten mogen, begere wy juwes vruntliken antwordes etc.

Screven des donnersdages to pinxten under unser beider ingezegel, wente uns juwe breff nicht er en quam etc.

1. des hilgen lichamen dage] dvs. Kristi Legemsfest, 10 juni 1417. 2. an des hilgen lichamen avende] dvs. 9. juni 1417.

Oversættelse

Til de hæderværdige vise folk, rådsudsendinge etc.

Heinrich af Guds nåde hertug af Slesvig og Heinrich af samme nåde greve til Holsten.

Efter hilsenen.

Hæderværdige, gode venner.

Jeres brev, som I sendte til os, hvori I skriver til os, at I gerne ville tale med os, og ønskede, at vi skriftligt skulle meddele jer tid og sted for et møde mellem denne dag og Kristi Legemsfest etc., har vi forstået vel.

Kære venner.

Vi ønsker derfor, at I skal vide, at vi nu på dagen før Kristi Legemsfest ved middagstid vil være på Priwall ved Travemünde, og vi vil beskytte jer vel med lejde - både ud og hjem - mod alle dem, som vil gøre og lade på vores vegne.

Skulle det imidlertid ske, at I ikke kan komme derhen på det førskrevne tidspunkt, så beder vi jer om igen at skrive det til os uden tøven, således at vi ikke skal ride forgæves derhen etc.

Desuden, gode venner, beder vi jer nu - således som vi før har bedt jer - venligt om at bede kongen af Danmark om, at han vil lade os blive ved sin nåde, ret og ved vor fædrene arv.

Skulle det imidlertid ske, at vi ikke kan nyde godt af jeres bøn, så beder vi om, at I så tilbyder jer os til ret, eftersom I og vores herrer og venner alle vegne er os mægtige til ære og ret. Thi vi håber - eftersom vi byder os således til rette -, at I med Guds hjælp altid vil beholde os ved ret, eftersom I på vegne af Gud er skikket til at hjælpe til med at tøjle al vold og uret efter jeres formåen.

Således ønsker vi jeres venlige svar etc. på det, som vi i denne sag må nyde af Gud, af ret og af jer.

Skrevet om torsdagen i pinsen under vores begges segl, thi jeres brev er ikke kommet til os før etc.