1417. 10. juni. Lollands landsting


Tingsvidne af Lollands landsting om, at fru Kirsten Skaves i Udstolpe har fået tingets bekræftelse på indførsel i hovedgården Ellehavegård i Kartofte.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff aff Laalandsfar landzting att frwe Kierstine Skaffuis y Wgitstrup bleff mellt indførssel y Ellehaue gaard y Karltoffte / ♦

Datum hellige legoms dag / mcdxvij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.