[1417]. 26. juli.


Hertug Heinrich af Slesvig skriver til hansestædernes rådsudsendinge, som er forsamlet i Lübeck.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen guden vrunde.

Wy hebben juwen breff wol[1] vornomen.

Alzo gi schryven, dat de stede vakene unde vele under groten kosten gutlyken bearbeidet hebben in der zake twisschen dem koninghe van Dennemarken unde uns etc.: guden vrunde, dar danke wy juw vruntliken umme, unde willen dat gerne vorschulden myt deme besten, dar wy mogen.

Unde alse gi schriven, dat gi bearbeidet hebben by deme konynge, dat hee syne schedeslude uppe den dach assumpcionis unser vrouwen[2] to Flenzeborch hebben wil, beghere wy juw weten, dat wy unse schedeslude uppe den sulven dach gerne tho Gotdorpe hebben willen, alse des vorramet is.

Vortmer alze ghy begheren, dat de schedeslude van unser beyder wegen dar velich moghen wezen unde komen, wente wy jw vormuden van dem konynghe dat wol tho hebbende des gelik etc., beghere wy juw weten, dat de schedeslude van unser wegen der unser alle veylich komen schollen unde wesen; des gelik bidde wy jw to arbeydene van des konyghes weghen etc.

Ok, also ghii schriven, dat gii uns desses latesten breves gelik er gesant hebben, dar jw nen antworde aff ward etc., bidde wy vruntlik, dat nicht vor unwillen to nemende, wente wy dar nen antwerde gherne up schreven, er wy unsen vedderen to worden quemen; unde ok so is uns de koning bynnen desser tiit myt grotem overmode overvallen, dar wy mede bekummert weren, dar id aldus langhe umme nableff.

Vortmer, also ghy schriven, dat gii dar gerne willen by zenden uppe den dach ergeschreven, oft wy des begeren: leven vrunde, bidde wy vruntliken dat gi deme also don unde senden dar by unde wesen uns bystendich, dat wy by gnaden unde by rechte blyven; dat wille wy gerne an tokomenden tiiden myt juw vorschulden.

Siit Gode bevolen.

Gescreven des mandages na Jacobi under unserm ingezegel.

1. wol] wor, Aa. 2. uppe den dach assumpcionis unser vrouwen] dvs. Mariæ Himmelfartsdag, 15. august 1417.

Oversættelse

Efter hilsenen.

Hæderværdige gode venner.

Vi har forstået jeres brev vel.

Idet I skriver, at stæderne ofte, velvilligt og med store omkostninger har anstrengt sig i sagen mellem hr. kongen af Danmark og os etc., så takker vi jer, gode venner, venligt, og vi vil gerne gøre gengæld herfor med det bedste, som vi formår.

Og idet I skriver, at I hos kongen har arbejdet på, at han skal have sine voldgiftsmænd i Flensborg på Vor Frues Himmelfartsdag, så ønsker vi, at I skal vide, at vi vil have vores voldgiftsmænd i Gottorp på den samme dag, sådan som det er blevet aftalt.

Ydermere: Idet I ønsker, at voldgiftsmændene på begge parters vegne skal komme sikkert derhen og være i sikkerhed dér - thi vi regner i sandhed med, at kongen vil gøre det samme etc. -, så ønsker vi, at I skal vide, at voldgiftsmændene på vores vegne alle skal komme sikkert derhen og være i sikkerhed dér. Således beder vi jer om at arbejde henimod det samme på kongens vegne etc.

Desuden: Idet I skriver, at I tidligere i lighed med det seneste brev har sendt os et brev, hvorpå I ikke fik noget svar etc., så beder vi jer venligt om ikke at tage det ilde op, thi vi ønskede ikke at skrive et svar, førend vi havde talt med vores farbror. Og desuden har kongen overfaldet os med stort overmod inden for denne tid, hvilket vi har været beskæftiget med, hvorfor svaret således længe er udeblevet.

Ydermere: Idet I skriver, at I gerne vil sende folk hen til det førnævnte møde, hvis vi ønsker det, så beder vi jer, kære venner, venligt om, at I således gør det og sender folk derhen og bistår os, således at vi kan forblive ved nåde og ret.

Herfor vil vi gerne gøre gengæld mod jer i fremtiden.

Vær befalet i Gud.

Skrevet om mandagen efter Jacobi under vort segl.